Organisaties en bedrijven die werkzaam zijn in de zorgsector hebben een wettelijke verplichting om veilig om te gaan met informatie en gegevens van patiënten. NEN 7510 is een certificaat, te behalen voor deze instellingen waarmee je kunt aantonen dat er gewerkt wordt volgens de regelgeving die hiervoor is vastgesteld. Daarnaast zijn er nog meer stappen die je zelf kunt ondernemen om informatie op een veilige manier te gebruiken. Zo voorkom je schade in de toekomst die misbruik van gegevens kan veroorzaken.

Risico in kaart brengen

Een eerste stap die vaak genomen wordt als het draait om veiligheidssystemen in de zorg is de huidige stand van zaken in beeld brengen. Er zijn een aantal manieren om dit te doen. Een van de belangrijkste stappen die je neemt is het analyseren van risico’s en fouten in het verleden. Van fouten kun je leren, en dit geldt hier dan ook niet anders. Waar zijn in het verleden fouten gemaakt en waar lag de verantwoordelijkheid hiervan? Daarnaast is het goed om een administratie te maken van systemen die worden gebruikt en welke mogelijke risico’s deze systemen met zich meebrengen.

Maatregelen

Als je weet waar de risico’s liggen kun je de nodige maatregelen treffen. In veel gevallen ligt de oorzaak van misbruik van informatie bij een menselijke fout. Personeel is daarom een belangrijke schakel in het proces van informatiebeveiliging. Door een laptop altijd te beveiligen met een wachtwoord en personeel in te lichten over de risico’s van phishing mails kun je al voor een deel risico’s beperken. Tevens kun je denken aan verzekeringen die een deel van het risico uit handen kunnen geven. Wanneer systemen gevoelig blijken voor een tekort aan beveiliging kan je overwegen om over te stappen naar andere veiligere alternatieven.

Certificaten

Door het inschakelen van derde partijen kun je ondersteuning krijgen voor de beveiliging binnen je bedrijf. Certificaten als ISO 27701 en het eerder genoemde NEN 7510 zijn allen ingericht om informatiebeveiliging op een hoger niveau te tillen. Hiermee wordt tevens voldaan aan de wettelijke verplichtingen die je hebt als organisatie. Daarbij kun je naast het verkrijgen van meer informatie ook trainingen volgen die je verder helpen bij het verhogen van de veiligheid van systemen.